جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در رابربرگزار وباهمت خیرین ۱۲۰ میلیون تومان به این امرخداپسندانه کمک شد.
جشن آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در رابربرگزارشد

جشن گلریزان برای کمک به ۹نفرزندانی جرائم غیرعمد شهرستان رابر باحضورامام‌جمعه، فرماندار، فرمانده ناحیه‌مقاومت بسیج، رئیس زندان بافت، خیرین، جمعی ازمسئولین شهرستان رابروکارکنان اداره زندان بافت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر، نماینده ولی‌فقیه وامام‌جمعه رابر دراین مراسم گفت: اصل صدقه دادن توجه‌به خلق مردم وجامعه بوده وچه درخفا وچه آشکار مورد تاکیددین است وقابل تحسین.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی بااشاره به اینکه فضیلت کارخیر درماه مبارک رمضان دوبرابرمی شود گفت: دستگیری از عباد صالح خدا یعنی زندگی ومنش یک شخص را نجات دادن که موجب عاقبت بخیری می شود.

 امام جمعه رابر بابیان اینکه درآمارکشوری طی سه دهه اخیر ۱۴۰هزار زندانی باجشن های گلریزان آزادشده وبه آغوش خانواده برگشتند این اقدام را درماه مبارک رمضان تحسین کردواظهارداشت: بخشی از معضلات اجتماعی مربوط به همین خانواده ها هست که با کمک وهمراهی شما برطرف می شود که آزادی وآسایش بخشیدن ودرکنارخانواده بودن نعمت است وباید قدرآن را بدانیم.

وی هدیه کردن ثواب کارخیر رابه روح مطهر شهدا مایه خیروبرکت، بازشدن گره های مالی ومعنوی، سعادت وعاقبت بخیری وجلب رضایت خداوند متعال عنوان کرد.

فرمانداررابرنیز دراین مراسم با گرامیداشت یادوخاطره شهداء وقدردانی از حضور مدعوین به ذکرآیات وروایاتی پیرامون آثاروبرکات دستگیری از دیگران خصوصا افراد دربند وخانواده هایشان پرداخت و گفت: جلسات اینچنینی در تشویق دیگران به کمک به زندانیان بسیارموثراست وخداوند خطاب به کسانی که انفاق می کنند می فرماید، گناهان شمابخشیده می شود وبخشش ، خیر ، زندگی بابرکت وورود به بهشت شامل حالتان می شود.

آقای آقاملایی بااشاره به اینکه برخی از معضلات جامعه نشات گرفته از این موضوع است گفت: مردم رابردرنوع دوستی وخیرخواهی پیشقدم هستند وامیدواریم نتیجه ای که این مراسم برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد دارد موجب عاقبت به خیری ونزول رحمت برای همه مردم وبویژه خیرین وخانواده های محترمشان باشد وبعنوان باقیات الصالحات در پرونده عمل آنهاثبت گردد.

رئیس زندان بافت نیز دراین مراسم بااشاره به اهمیت احسان ونیکی به دیگران گفت: درجشن گلریزان سال گذشته ۵نفرزندانی جرائم غیر عمد رابر با۲۲۰میلیون تومان کمک خیرین  و۴نفر با کمک خیرین وصلح وسازش آزادشدند.

آقای مهدی آبادی بابیان اینکه هم اکنون نیز۹زندانی جرائم غیرعمدشهرستان رابر درزندان بافت منتظر کمک های خیرین هستند گفت : این جشن برای ۳نفرزندانی با ۷۷۵ میلیون تومان بدهی برگزارشده که امیدواریم خیرین با نگاه مهربان ودستان گرم خود موجبات آزادی این افراد را فراهم کنند.

وی بابیان اینکه بزرگترین خیرین شکاتی هستند که می بخشندافزود: بخشش از خصلت های انسانهای آزاده است وخداوند متعال مسلمانان را به این امرپسندیده دعوت می کنند.
وی افزود: درجلسات صلح وسازش که باحضور مددکار، شاکی ومتهم برگزارمی شوند افرادی که می بخشند کمک شایانی به ما می کنند ودر کاهش معضلات اجتماعی سهیم هستند.