۲۰ گروه جهادی درروستای سیه بنوئیه رابرخدمات رسانی کردند 

 همزمان با سراسر استان همایش جهادگران فاطمی در  رابر با حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان، رئیس دادگستری رابر، فرمانده انتظامی،بخشدار مرکزی،  رییس مرکز و شبکه بهداشت شهرستان و جمعی ازمسئولین شهرستان  برگزار شد.


فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رابر گفت:  به مناسب هفته بسیج سازندگی  ۲۰ گروه جهادی شهرستان رابر درپرجمعیت ترین دهستان این شهرستان باحدود۴هزار نفرجمعیت خدمت رسانی کردند.
سرهنگ خواجه حسنی افزود: در این اردوی جهادی، گروههای جهادی پزشکی ۵۹۰ نفرویزیت با ارائه خدمات دارویی رایگان داشتند وبسیج جامعه کشاورزی درقالب خدمات دامپزشکی؛ واکسینه ۱۰هزار قطعه طیور، واکسینه ۷۵۰۰دام سبک را انجام داده اند.  
وی افزود: همچنین درقالب این گروه جهادی توزیع بسته معیشتی داشتیم وساخت یک سالن عام المنفعه و یک منزل محروم توسط گروههای جهادی صورت گرفته است.