⭕صبح امروز مهندس شیخ رابری سرمایه گذار بخش خصوصی با فرماندار رابر دیدار و پیرامون زمینه های سرمایه‌ گذاری شهرستان رابر گفتگو کرد.

 *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*