تاسوعا وعاشورای حسینی تسلیت باد. روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر