⭕هم اکنون//جلسه قرارگاه انتظامی امام علی (ع) به ریاست دکتر آقاملایی فرماندار رابر و اقای یوسفی جانشین فرمانداربا حضور اعضای قرارگاه انتظامی شهرستان با دستور کار برنامه ریزی پیرامون سفر ریاست محترم جمهور به استان کرمان در حال برگزاریست.