ادای احترام نماینده تام الاختیار معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست .فرماندار رابرو هیات همراه در سفر رییس جمهور به مقام شامخ شهدای گمنام رابر.