بازدید معاون رئیس جمهور.امام جمعه محترم شهرستان.فرماندار شهرستان.ونمایندمحترم مجلس وهیئت همراه از سد شهیدان امیرتیموری