جلسه شورای اداری شهرستان رابر
با حضور دکتر سلاجقه معاون رئیس جمهور -امام جمعه محترم.دکتراقاملایی فرماندار شهرستان. محمدی نماینده مردم شریف بافت رابر و اروئیه -و سایر مسئولین شهرستانی برگزار شد