ادای احترام معاون رئیس جمهور.فرماندار شهرستان.امام جمعه محترم.معاون سیاسی فرماندار.فرمانده ناحیه مقاومت واعضای شورای تامین وروسای ادارات. به مقام شامخ شهدای روستای نمونه کشوری گنجان.