⭕دیدار معاون رئیس جمهوربامردم هنزاء ⬅️به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزکرمان،  دکترسلاجقه معاون ونماینده تام الاختیاررئیس جمهور درسفربه استان کرمان باهمراهی امام جمعه وفرماندار رابر با مردم شهر هنزاء دیدار و گفت وگو کردند