برگزاری دوازدهمین گردهمایی رزمندگان گردان ۴۱۰غواص لشکر ۴۱ثارالله با حضور سردار نظری فرمانده سپاه ثارالله استانکرمان، فداکار استاندار کرمان  وامام جمعه محترم شهرستان.فرماندار شهرستان.نماینده محترم مجلس.جناب سرهنگ خواجه حسنی فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان. جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در رابر