برافراشته شدن مشعل افتتاحیه مسابقات مینی فوتبال روستایی (جام پرچم) شهرستان بافت در زادگاه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی شهرستان رابر* به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر صبح امروز با حضور فرماندار .معاون سیاسی فرماندار. مدیران ادارات شهرستان رابر مشعل افتتاحیه مسابقات مینی فوتبال روستایی (جام پرچم) شهرستان بافت در زادگاه سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برافراشته شد. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر