🔻جلسه هیأت ورزشهای کارگری شهرستان رابر با حضور فرماندار رابر، آقای نخعی رئیس هیأت ورزشهای کارگری استان و هیأت همراه،رئیس اداره کار و رفاه ، رئیس اداره ورزش و جوانان،مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس اتاق اصناف شهرستان رابر و با حضور اعضای هیأت برگزار شد. در این جلسه آقای امین رضا تاج الدینی به عنوان رئیس هیأت ورزش کارگری شهرستان رابر معرفی شد. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*