*اولین روز از هفته دولت* ♦️♦️ اولین روز از آغاز هفته دولت با حضور نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه رابر، فرماندار محترم رابر و اعضای محترم شورای اداری شهرستان در مرقد مطهر شهدای شهر رابر و ادای احترام به مقام شامخ شهداء، غبار روبی و گل افشانی قبور مطهر شهدا همزمان با سراسر استان آغاز شد.در ادامه برنامه ها فرماندار محترم با حضور اعضای محترم شورای اداری شهرستان با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه رابر دیدار کردند و در ادامه امام جمعه محترم، فرماندار محترم به اتفاق دیگر مسئولین شهرستان با خانواده شهید قاسم سلاجقه دیدار و احوالپرسی کردند. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*