🔻دیدار رئیس و پرسنل اداره تأمین اجتماعی شهرستان با فرماندار رابر جهت تبریک و گرامیداشت هفته دولت. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*