🔻دیدار فرمانده و کادر محترم نیروی انتظامی شهرستان رابر با فرماندار رابر جهت تبریک و گرامیداشت هفته دولت. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*