⭕بازدید میدانی فرماندار رابر و معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان، رئیس راه و شهرسازی شهرستان رابر، با حضور کارشناسان، شهردار و شورای شهر رابر پیرامون مشکلات تغییر کاربری و تعیین تکلیف اراضی جهش مسکن ملی شهرستان. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*