🔻دیدار رئیس بهزیستی شهرستان رابر و همکاران ایشان با فرماندار رابر جهت تبریک و گرامیداشت هفته دولت. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*