تجلیل وتقدیرفرماندار محترم با اهدا لوح سپاس از کارمندان فرمانداری.