⭕صبح امروز// فرماندار رابر با حضور مدیرکل دامپزشکی استان و با همراهی معاونت دامپزشکی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از نحوه واکسیناسیون دام و سم پاشی جایگاههای نگهداری دام در روستای باب گلوئیه بازدید کردند. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*