جلسه شورای ترافیک،حمل و نقل و سوخت شهرستان به ریاست آقای آقاملایی فرماندار رابر و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*