جلسه کارگروه اشتغال وبرنامه ریزی به ریاست اقای اقاملایی فرماندار محترم شهرستان.وبا حضوراقای علیمرادی معاونت محترم سیاسی.امنیتی .اجتماعی فرماندار.اقای نگینی معاونت محترم برنامه ریزی وامور عمرانی وسایر اعضای کارگروه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.