تشکیل جلسه همایش سازمان پدافند غیر عامل کشور به ریاست دکتر گوهری مدیرکل قرارگاه پدافند شیمیایی وزارت کشور .اقای سلاجقه مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری.مسئولین پدافند غیرعامل ادارات .وبا حضور اقای علیمرادی معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان رابر