بازدید اقای اقاملایی فرماندار محترم شهرستان.اقای علیمرادی معاونت سیاسی فرماندار.مسئول حراست فرمانداری از شبکه بهداشت شهرستان.