سفر جناب آقای دکتر رخشانی مهر معاونت محترم وزیر آموزش و پرورش به شهرستان رابر و قرائت فاتحه بر مزار والدین سردار دلها و ادای احترام به مقام شامخ شهداء روستای قنات ملک و بازدید از ساختمان مدرسه ١٢ کلاسه که مقرر شد بنام سردار شهید حمید رضا هاشمی مزین شود