حضور فرماندار محترم شهرستان درصبحگاه مشترک نیروی انتظامی وسپاه به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی وتجلیل از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان.