دیدار فرماندار و معاونت برنامه ریزی فرمانداری با کارکنان دامپزشکی شهرستان و تبریک روز دامپزشکی و تجلیل از پرسنل اداره دامپزشکی شهرستان.