🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ♦️صبح امروز با حضور فرماندار رابر، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و سپاه، جمعی از مسئولین ادارات شهرستان و با حضور پر شور مردم ولایی شهرستان نشست روشنگری و بصیرتی با موضوعیت تحلیل اغتشاشات اخیر در محل سالن سردار دلها برگزار شد. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر