جلسه مبارزه بامواد مخدر ومشروبات الکلی به ریاست اقای علیمرادی معاونت سیاسی فرماندار وسایر اعضا ی کارگروه برگزار شد.