جلسه مشترک شورای امر به معروف ونهی ازمنکر،اقامه نماز،ستاد عفاف وحجاب ،شورای فرهنگ عمومی شهرستان باحضور امام جمعه محترم شهرستان،اقای علیمرادی معاونت سیاسی فرماندار وسایر اعضادر سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.