جلسه ی مشترک پدافند غیرعامل وکارگروه تخصصی اجتماعی وفرهنگی. به ریاست اقای علیمرادی معاونت سیاسی فرماندار وسایرمسئولین برگزار شد.