غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت هفته تربیت بدنی.باحضور معاونت سیاسی فرماندار