به مناسبت هفته سلامت روان، همایشی با حضوراقای علیمرادی معاونت سیاسی فرماندار . رییس شبکه و مرکز بهداشت، روسای ادارات و اصناف شهرستان رابر، در سالن سردار دل ها این شهرستان برگزار شد.