دیدار فرماندار رابر با مدیرکل ثبت احوال استان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر صبح امروز یکشنبه مورخ ١۴٠١/٨/٢٩ فرماندار رابر با همراهی رئیس ثبت احوال شهرستان رابر با مدیرکل ثبت احوال استان کرمان دیدار و در خصوص مشکلات ثبت احوال شهرستان گفتگو کرد.
فرماندار رابر در خصوص آماده شدن سند سجلی شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی تا زمان سالگرد تأکید کرد.