به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر همزمان با هفته بسیج صبح امروز چهارشنبه مورخ 1401/9/2فرماندار رابر با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رابر و سایر مسئولین از گروههای جهادی بسیج شهرستان که متشکل از هفت تیم جهت ارائه خدمات به اهالی روستای سرغشک مستقر شدند بازدید کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رابر گفت: در مجموع ۲۶ اردوی جهادی مبلغی بالغ بر ۳میلیارد ریال تاکنون هزینه شده که اگر خدمات سازندگی رایگان را در نظر بگیریم ۳/۵ میلیارد ریال تاکنون در شهرستان هزینه شده است‌.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رابر در حاشیه برگزاری اردوی جهادی گفت: امروز به مناسبت هفته بسیج شاهد برگزاری بیست و ششمین اردوی جهادی فرهنگی و سازندگی در روستای سرغشک با همکاری ادارات شهرستان رابر در قالب هفت تیم جهادی به ارائه خدمات در زمینه فرهنگی، سازندگی، کشاورزی و جامعه پزشکی پرداختند.

وی ادامه داد: گروه بسیجی فرهنگی در مدرسه حضور پیدا کرده و به ارائه خدمات فرهنگی پرداختند، گروه جهادی سازندگی در حال ساخت دو منزل مسکونی محروم در همین روستا و روستای مجاور این روستا هستند، گروه بسیجی جامعه کشاورزی در حال واکسیناسیون و همچنین آموزش کشاورزان هستند.
خواجه حسنی در ادامه گفت: گروه بسیجی جامعه پزشکی به ارائه خدمات درمانی به مردم محروم این منطقه و ارائه دارویی رایگان در دستور کار قرار داریم و به تعدادی از محرومین روستا که از قبل شناسایی شده بسته معیشتی هم توزیع شد.
وی هدف از برگزاری اردوی جهادی را ایجاد فضای معنوی با هدف محرومیت زدایی دانست و افزود: در مجموع ۲۶اردوی جهادی مبلغی بالغ بر ۳میلیارد ریال تاکنون هزینه شده که اگر خدمات سازندگی رایگان را در نظر بگیریم ۳/۵ میلیارد ریال تاکنون در شهرستان هزینه شده است‌.