به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر صبح امروز مانور زلزله و ایمنی با حضور فرماندار رابر و دیگر مسئولین شهرستان رابر در دبیرستان نمونه دولتی اباصالح برگزار شد.
فرماندار رابر در جمع دانش آموزان گفت:
از مهمترین اقداماتی که در زمان وقوع زلزله باید مورد توجه قرار گیرد حفظ خونسردی و آرامش است و باید به دیگر امورات از قبیل کمک به دیگران ، بستن شیر گاز، خاموش کردن آتش ، استفاده نکردن از فندک و کبریت جهت ایجاد روشنایی که موجب انفجار شود،استفاده از چراغ قوه، گوش دادن به رادیو باطری دار جهت آگاهی و اقدام بعدی و هماهنگی، ترک محل های خطرناک و مواظب پس لرزه های احتمالی توجه داشته باشیم. 
فرماندار رابر از عوامل برگزاری مانور هلال احمر، آموزش و پرورش، شهرداری، شبکه بهداشت و مسئول دبیرستان اباصالح، گروه سرود و دانش آموزان تشکر کرد. 
فرماندار رابر در پایان به بیانات سپهبد شهید سلیمانی و توصیه ایشان در خصوص احترام به بزرگتر ها و نماز اول وقت اشاره کرد و فرمود: در زندگی این دو توصیه مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.