بنا به اعلام روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر در راستای ارتباط مستقیم مردم با مسئولین پنجشنبه ١۴٠١/٩/٢۴ ساعت ٨ الی ٩:٣٠ صبح حسین آقاملایی فرماندار شهرستان رابر به مشکلات مردم شهرستان رابر پاسخگو می باشد.همشهریان گرامی می توانند مشکلات خود را از طریق شماره تلفن ١١١ با فرماندار رابر در میان بگذارند.