در راستای ارتباط نزدیک با مردم برای آگاهی از مشکلات و اهتمام در رفع آن، ملاقات چهره به چهره مردم با مسئولین چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/١١/۵ ساعت ٨ صبح در محل بخشداری مرکزی رابر برگزار می گردد.